5. april, 2023  

Zbor članov 2023

Zbor članov 2023

VABILO

V skladu s 13. in 16. členom statuta sklicujem redni
ZBOR ČLANOV TENIŠKEGA KLUBA Slov. Bistrica, ki bo:

v četrtek, 20. 04. 2023 ob 18. uri v klubskem prostoru ob tenis igriščih v športnem parku

Dnevni red:

 1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
             -delovnega predsedstva(predsednik in dva člana)
             -zapisnikarja
             -dveh overovateljev zapisnika
 1. Poročila: – poročilo predsednika
            – finančno poročilo
            – poročilo nadzornega odbora
 1. Razprava o poročilih
 2. Nadomestne volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 3. Program aktivnosti za leto 2023
 4. Razno

                                                                                                 za UPRAVNI ODBOR
                                                                                                         predsednik
                                                                                                       Jože Javornik
Slov. Bistrica, 05. 04.2023

 

Sorodni