21. april, 2023  

Članarina in igralnina za leto 2023

Članarina in igralnina za leto 2023

Drage članice in člani Teniškega kluba Slovenska Bistrica,
igrišča za novo sezono se pripravljajo, igranje bo mogoče takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Članarino, poravnajte do začetka igranja, oziroma najkasneje do 30. aprila tekočega leta,
na naš TRR pri Delavski Hranilnici d.d. : SI56 6100 0001 0764 437.
Na plačilnem nalogu navedite ime in priimek osebe za katero plačujete članarino.
Sklic za nakazilo je SI00 – 2023 ali tista številka, ki ste jo prejeli po mailu.
Za lažje izvedbo plačila članarine, lahko skenirate QR kodo, ki vsebuje podatke za nakazilo.

* OPOMBA: Člani/članice, ki so v tekočem letu stari 80 let ali več in so bili člani našega kluba 10 let ali več, so oproščeni plačila igralnine.

**   Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso plačali članarine in letne igralnine, če plačajo igralnino za izbrani termin, pri čemer lahko najamejo le igrišča, ki 3 ure pred pričetkom termina niso rezervirana.

Novi člani prenesite in izpolnite pristopno izjavo ter izpolnjeno pošljite na mail info@tenisklub-bistrica.eu ali oddajte v tenis klubu.
Pristopna izjava Teniški klub Slov. Bistrica

Po plačilu članarine opravite registracijo na spletni aplikaciji za rezervacije terminov in igrišč.
Prosimo, da se seznanite s Pravili o rezervaciji in uporabi teniških igrišč in jih v celoti upoštevate.
Pravila o uporabi igrišč

Želimo vam obilo teniških užitkov na igriščih TK Slovenska Bistrica.

 

 

Sorodni