Nastanek in razvoj kluba

NAŠIH 40 LET

Leta 1984 je naša bivša država uspešno organizirala zimske olimpijske igre, pri nas pa je bil ustanovljen teniški klub Slovenska Bistrica.

Skupina športnikov, ki so zaključili tekmovalno obdobje v svojih športih, predvsem odbojki in košarki, je poskusila nadaljevati svojo rekreativno športno dejavnost s tenisom na igriščih v Rogaški Slatini in Ptuju. Zanimanje se je večalo in dozorela je ideja o izgradnji teniških igrišč v Slovenski Bistrici. Zadnje dvorišče mestnega gradu se je pokazalo kot izjemno primerna lokacija. S predsednikom skupščine občine Mihaelom Spindlerjem se je začel razgovor o obnovitvi teniških igrišč na lokaciji, kjer je bilo igrišče že v preteklosti. Glede na to, da so bila igrišča umeščena v spomeniško zaščiten objekt, se je v koncept ureditve vključeval Zavod za spomeniško varstvo. Pridobili smo vsa potrebna soglasja in nadaljevali z aktivnostmi. Izgradnja treh igrišč v grajskem kompleksu (1982 do 1984) je omogočila začetek tenisa v Slovenski Bistrici.

7. aprila 1982 se je sestal iniciativni odbor za izgradnjo teniških igrišč in ureditev zadnjega grajskega dvorišča gradu Slovenska Bistrica . Ob pripravi igralnih površin in travnatega ozadja se je delno saniralo še grajsko obzidje in preuredil zapuščeni spodnji prostor grajskega stolpa v klubsko sobo in sanitarije. Finančno je izgradnjo objekta podprla večina takratnih podjetij in več obrtnikov, dela, ki strokovno niso bila zelo zahtevna, pa so skoraj v celoti s prostovoljnim delom opravili bodoči člani kluba. Po ocenah mnogih obiskovalcev smo Slovenski Bistrici dali čudovit športni objekt. Čeprav je veljal v tem času tenis za šport privilegiranih, se je teniška igra v Slovenski Bistrici »prijela«.

Posebej aktivni člani pri izgradnji igrišč v gradu:

  • Mišo Spindler: pobudnik in organizator soglasij,
  • Gvido Smolar, Ivo Fišinger, Slavko Jurak in Polde Turk, vsi za pridobivanje sredstev pri podjetjih in obrtnikih ter vodenje izgradnje. Opravičujemo se, če je kakšno ime po 40 letih nenamerno izpadlo.

Od 1982 do 1984 je teniški klub organizacijsko deloval kot sekcija odbojkarskega kluba, predsednik sekcije je bil Franc Bukovec. Zanimanje za tenis je naraščalo in članstvo se je po dveh letih igranja na igriščih v gradu bližalo številki 100.

Zato smo ustanovili samostojni klub, ki je bil 7. maja 1984 registriran kot društvo z imenom Teniški klub Slovenska Bistrica. Da bi omogočili več igranja, smo leta 1984 (na podoben način kot igrišča) v gradu namestili še reflektorje, ki so posebej v poletnih mesecih podaljšali igralni čas.

V 40-letni zgodovini kluba je veliko število članov prispevalo svoj delež k dobremu delovanju kluba, največ svojega prostega časa pa so klubu namenili:

  • Slavko Jemenšek: 16 let predsednik kluba, njegov poseben prispevek je izgradnja šestih igrišč s pripadajočo infrastrukturo (sanitarije, parkirišče, luči) v športnem parku.
  • Jože Javornik: 17 let predsednik kluba, v tem obdobju je število članov naraslo od 168 na 346.
  • Slavko Jurak : 40 let je sodeloval pri vodenju kluba (finančno-tajniško delo) in bil štiri leta predsednik kluba.
  • Mirko Cvahte: 30 let član upravnega odbora, tri leta predsednik, vse obdobje je bil skrbnik dela z mladimi.
  • Boris Čelan: sedanji predsednik, 10 let član upravnega odbora, izvedel je računalniško posodobitev informacijskega sistema kluba.

Predsedniki teniškega kluba so bili: Slavko Jemenšek (1984 – 2000), Slavko Jurak (2000 – 2004), Mirko Cvahte (2004 – 2006), Jože Javornik (2006 – 2023), od leta 2023 pa klub vodita predsednik Boris Čelan in podpredsednik Gregor Rak.

IGRIŠČA IN OBJEKTI

Tvorno sodelovanje z Občino Slovenska Bistrica in Zavodom za šport

IZGRADNJA ŠESTIH IGRIŠČ V ŠPORTNEM PARKU

Ob nadaljnjem naraščanju števila članov je dozorela ideja in po neuspelem poskusu postavitve treh igrišč v mestnem parku smo v športnem parku ponovno s prispevki bistriških podjetij (največji je bil prispevek IMPOLA, ki je prispeval ograjo) in podjetnikov ter s prostovoljnim delom, tokrat že številnega članstva, v letu 1990 zgradili šest novih igrišč, nekoliko pozneje pa uredili še spremljajoči objekt in razsvetljavo.

Posebno aktivni člani pri izgradnji
igrišč v športnem parku so bili:

  • Slavko Jemenšek (vodja izgradnje),
  • Stanko Homar (urejanje soglasij in dovoljenj)
  • vsi takratni člani kluba, ki so s prostovoljnim delom pomagali pri izgradnji.

Leta 2009 je Zavod za šport v okviru ureditve športnega parka na pobudo teniškega kluba dopolnil kompleks teniškega centra s še dvema igriščema z umetno podlago.

Formalno je v skladu s Sklepom o določitvi športnih objektov v občini Slovenska Bistrica, sprejetim na Občinskem svetu na osnovi Zakona o športu, postala lastnik vseh športnih objektov Občina Slovenska Bistrica, Teniški klub pa ima z Zavodom za šport sklenjeno podupravljavsko pogodbo.

Vendar pa lastništvo v dosedanjem delu ni bila nikoli ovira, nasprotno, pri lastnikih smo vedno imeli podporo za vse naše aktivnosti, vključno s sofinanciranjem.

Teniški klub danes upravlja na dveh lokacijah z 8 peščenimi igrišči in dvema igriščema z umetno podlago ter s spremljajočima sanitarnima objektoma.
V zadnjih letih smo največ pozornosti in sredstev namenili urejanju igrišč z ureditvijo vodovoda, drenaž, odtokov in luči. Skupno z Zavodom za šport je bila zamenjana žična ograja ob igriščih. Poslovni prostor in sanitarije ob grajskih igriščih smo dogovorno odstopili upravi gradu.
V objektih v športnem parku smo prenovili sanitarni objekt z novimi tuši v moškem in ženskem delu garderob. S sofinanciranjem občine smo v letu 2010 dogradili klubski prostor, v naslednjem letu še nadstrešnico.
Zavodu za šport je bila dana pobuda za napeljavo vode iz potoka, kar bi omogočilo zadostno škropljenje nogometnih in teniških igrišč. Po začetih aktivnostih je pobuda še v fazi preučevanja pri ministrstvu za okolje.
Igrišča smo vzdrževali v lastni režiji s honorarji za izvajalce del.
Za obdobje, daljše kot eno sezono so bili vzdrževalci Srečko Kosem, Tone Poplatnik, Marjan Tomazin, TEN-TOP teniška dvorana, Anže Kapun, Ludvik Stegne. Najdlje, 8 let, je bil upravnik igrišč Miran Krsnik- Kingi.

Z VEČ KOT 300 ČLANI SMO MED NAJVEČJIMI TENIŠKIMI KLUBI V DRŽAVI

Predvsem smo rekreacijski klub, saj se že dve tisočletji potrjuje geslo »zdrav duh v zdravem telesu«

Naraščanje števila članov/-ic kluba po letu 2000. Ob zaposlenih ženskah in moških (vključno z upokojenkami in upokojenci) je bilo v zadnjih letih v klubu še povprečno 115 predšolskih otrok, osnovnošolcev, dijakov in študentov od skupnih več kot 300 članov/-ic.

 

TRADICIONALNE PRIREDITVE

ODPRTO PRVENSTVO ŠTAJERSKE

Na pobudo direktorja ŽTK Maribor Matjaža Plejiča je bil leta 2014 sklican sestanek klubov Podravja, Pomurja in Koroške, z namenom izvajanja dodatnih aktivnosti izven programa teniške zveze Slovenije.
Dogovorjeno je bilo, da se vsako leto izvedejo turnirji pod imenom Odprto prvenstvo Štajerske. Organizacijo prvega prvenstva je ponudil naš klub.
Prvega Odprtega prvenstva Štajerske so se udeležili rekrea-tivni igralci severovzhodne Slovenije. Izvedli smo ga tako uspešno, da je tekmovanje ostalo tradicionalno pri nas.

Test

Podelitev priznanj na Odprtem prvenstvu Štajerske 2018.

Do sedaj je bilo izvedenih sedem srečanj, tekme so potekale v petih starostnih skupinah, letno se jih je udeleževalo 50 do 60 rekreativnih igralk in igralcev. Med njimi so bili tudi nekateri bivši tekmovalci.

Levji delež pri organizaciji vseh vrst klubskih turnirjev so imeli Jože Ačko, Miro Kumer in Luka Stegne.

 

TRADICIONALNI TURNIR »TACA« S HUMANITARNO NOTO

V rekreativnem tenisu starejših igralcev je vedno prisotna želja po druženju na igriščih, po odigranih srečanjih pa tudi ob igriščih. Tako je po enem od klubskih srečanj član kluba Jože Fingušt za zaključek srečanja pripravil zelo okusno kislo juho iz svinjskih tac. Od tod tudi ime tradicionalnega humani-tarnega turnirja »Taca«.

Med člani kluba se je povečalo zanimanje za turnir in na pobudo Jožeta Fingušta je vodstvo kluba prireditev uvrstilo v klubski koledar. Število udeležencev je naraščalo, vedno več je bilo prisotnih gostov iz vse Slovenije. Na nekaterih srečanjih je število udeležencev preseglo številko 100. Do sedaj je bilo organiziranih 15 srečanj. Zbirati smo začeli prostovoljne prispevke, na posameznem turnirju smo zbrali od 1000 do 2000 EUR, ki smo jih na predlog centra za socialno delo ali klubskega poznavalca razmer podelili otroku ali družini.

VSAKOLETNI KLUBSKI TURNIRJI

Vsako leto smo ob začetku in koncu sezone izvedli klubske turnirje v različnih kategorijah. Posebej dobro so bili obiskani klubski turnirji dvojic, ki so bili praviloma redna letna ali priložnostna jubilejna prireditev (npr. 20, 30 let kluba). Udeleževalo se jih je tudi do 50 članic in članov.

 

INTERNE KLUBSKE LIGE

Člani/-ce kluba v zadnjih letih sodelujejo v štirih internih ligah različnih kategorij, kjer sodeluje preko 80 članic in članov kluba.

TURNIR BABIC IN DEDKOV

Ker je tenis šport za vsa starostna obdobja, je bilo v klubu vse več dedkov in babic. Zato je bila je predlagana prireditev Turnir babic in dedkov. Ideja je uspela in turnir je postal tradicionalen. Do sedaj je bilo 15 srečanj, število teniško aktivnih babic in dedkov pa je bilo približno 20. Ob vsaki otvoritvi turnirja smo med sodelujočimi poiskali dedka in babico z najstarejšim in najmlajšim vnukom ali vnukinjo, posebej pa smo zaploskali dedku/babici z največ vnuki.

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI KLUBI

Glede na to, da je več naših članov začelo z igranjem tenisa na Ptuju, v Rogaški Slatini in Slov. Konjicah, so se ustalile prijateljske povezave in občasna srečanja s temi klubi. Kot zanimivost naj povemo, da smo se pobratili tudi s češkim klubom Novy Jicin in z njim sodelovali na pionirskem in veteranskem nivoju.

Posebna naveza je nastala s teniškim klubom ŽTK Maribor. V vsem času smo se s člani in vodstvom ŽTK družili na raznih področjih:
– družabno – odigrali smo 20 rekreativnih srečanj,
– sodelovanje med teniškima šolama,
– prehod talentiranih mladih igralcev iz našega kluba v ŽTK Maribor.

ORGANIZACIJA POMEMBNIH DOGODKOV NA SLOVENSKEM NIVOJU

Teniški klub Slovenska Bistrica je bil tudi organizator mnogih pomembnih tekmovanj. Tako je na pionirskem tekmovanju za pokal Slovenije svoj prvi pokal osvojila Katarina Srebotnik, na tekmovanjih pri nas so sodelovale tudi Tina Pisnik, Tina Hergold, Maja Matevžič ter pri pionirjih Marko Tkalec, Luka Gregorc, Blaž Kavčič, Gregor Žemlja, Anže Kapun, in drugi, ki so pozneje dosegali vrh slovenskega tenisa in visoke mednarodne uspehe. V organizaciji našega kluba je bilo leta 1993 izvedeno državno prvenstvo za mlade igralce do 14 let. Sodelovali so Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič, Tina Hergold, Marko Tkalec, Luka Gregorc.Zelo množično so bila obiskana pri nas organizirana državna prvenstva in drugi turnirji za veterane.Tako so bila letih 1991 do 1995 pri nas izvedena štiri državna tekmovanja veteranov v šestih tekmovalnih kategorijah.

V letih 2003-2014 smo izvedli sedem državnih tekmovanj novinarjev Slovenije, pobudnik tekmovanj je bil Bojan Sinič. Kot zanimivost naj povemo, da je bil nekajkrat med udeleženci tudi Ivo Daneu.

MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL

V organizaciji športne zveze je teniški del iger potekal na naših igriščih in z našo organizacijsko podporo. Za Slovenijo sta igrala tudi Blaž Kavčič in Grega Žemlja.

REGIJSKA TEKMOVANJA OSNOVNOŠOLCEV

V zadnjih 30 letih smo skoraj vsako leto izvedli vsaj eno tekmovanje osnovnošolcev teniških klubov severovzhodne Slovenije, nekajkrat je bilo udeleženih tudi do sto udeleženk in udeležencev, vedno so tekmovali tudi člani našega kluba.

MLADI IN TENIS

V zadnjih letih je bilo v klubu povprečno 115 osnovnošolcev, dijakov in študentov.

Posebno pozornost smo namenjali skupini najmlajših. Že koncem osemdesetih let smo pričeli z izvajanjem tečajev in treningov za mlade in hkrati tudi za odrasle. Med prvimi izvajalci sta bila domača vaditelja Darko Zalokar in Milan Pipenbaher, v nadaljevanju pa še Jure Bukovec, Gregor Jurak, Simon Mijovič in Peter Kos.
V letih od 1997 do 2006 smo med počitnicami organizirali brezplačne enotedenske tečaje za osnovnošolce, ki se jih je udeleževalo 30 do 50 osnovnošolcev. Tečaje so izvajali Luka Dragič, Marjan Tomazin, Marko Pongračič, Gorazd Pipenbaher, Simon Mijovič in še nekateri.

2006 smo s teniškim klubom ŽTK Maribor začrtali sodelovanje pri vzgoji mladih igralcev. Mariborčani so prispevali organizacijske izkušnje in nekaj trenerjev, več let je treninge vodil Rok Galun, mi pa smo se zavezali, da bomo naše največje talente usmerjali v njihov klub, saj imajo igralci tam mnogo večje možnosti za doseganje tekmovalnih uspehov.
Teniški klub Slovenska Bistrica je po svoji usmeritvi rekreativni klub, kar je zapisano tudi ustanovitvenem aktu. Naš cilj je, da na igrišča pripeljemo čim več mladih in tudi odraslih občanov. To nam zelo dobro uspeva, saj z več kot 300 člani v zadnjih letih spadamo med največje teniške klube v Sloveniji.
Leta 2010 je organizacijo teniške šole prevzel in jo uspešno vodi domači trener Anže Kapun. Tečaje in treninge kvalitetno izvajajo tudi ostali domači trenerji Luka Dragič, Gašper Okrožnik, Kaja Rajh in Matevž Kranjc.

Leta 2020 smo med počitnicami ponovno oživili enotedenske brezplačne tečaje za osnovnošolce, delo trenerjev je financiral klub. V letih 2020 do 2023 se je brezplačnih tečajev povprečno udeleževalo 80 osnovnošolk in osnovnošolcev. Tečaje so vodili Anže Kapun, Marko Rak, Mia Kukovič, Gašper Okrožnik, Kaja Rajh in Luka Dragič.

TENISAČICE

Zadnja leta imamo v klubu več kot 100 žensk, od teh je približno polovica osnovnošolk, dijakinj in študentk.

Že od samih začetkov je bilo v klubu tudi nekaj tenisačic. V 90-ih letih so tekmovale v klubskih tekmovanjih (imele so tudi svojo piramido), naslednjih 25 let so na klubskih turnirjih v glavnem igrale v mešanih dvojicah, zadnja leta pa sodelujejo na Odprtih prvenstvih Štajerske in še nekaterih tekmovanjih.
Od leta 2022 imajo tudi svojo interno klubsko ligo, osnovnošolke pa sodelujejo na področnih tekmovanjih severovzhodne Slovenije.
V našem kraju in tudi drugod imajo ženske mnogo manj možnosti za vključevanje v športno-rekreativne dejavnosti kot moški. Tenis je enako primeren za oba spola, zato smo v klubu želeli omogočiti rekreacijo tudi čim več ženskam.

Ker so ženke v povprečju uporabljale igrišča precej manj kot moški, so imele tudi nižjo članarino in igralnino (razmerje leta 2020 – ženske skupno 60€, moški skupno 90 €).

A glejte paradoks in logiko: Leta 2021 nas je nekdo anonimno prijavil državnemu zagovorniku načela enakosti, češ da z razlikovanjem članarin vršimo diskriminacijo in tržni inšpektor nam je odredil za društvene razmere zelo visoko kazen. Zato smo članarini v letu 2022 izenačili.

NAJVEČJI TEKMOVALNI USPEHI

Med množico se najdejo tudi talenti

Kljub usmeritvi, da v Teniškem klubu Slovenska Bistrica prvenstveno omogočamo rekreacijsko igranje tenisa, je nekaj naših članov dosegalo tudi odlične tekmovalne rezultate.

TEKMOVANJA NA DRŽAVNEM NIVOJU

Pri posameznikih, predvsem v mlajših kategorijah, so bili nekateri naši osnovnošolci blizu slovenskega vrha. S svojimi rezultati na raznih nivojih tekmovanja, kot so področni turnirji Štajerske, Koroške, Prekmurja in na republiških tekmah, so pred letom 2000 dobre rezultate dosegali Zmago Tkavc, Luka Dragič, Žiga Lešnik, Bogdan Jurak.
V obdobju 1985-2005 je naša članska ekipa nastopala v 2. in 3. slovenski ligi, občasno se je uvrščala v vrh druge slovenske lige. Za člansko ekipo so bili uspešni predvsem Simon Mijovič, Gregor Jurak , Peter Kos, Milan Pipenbaher in Jure Bukovec, že zgodaj pa so se v člansko ekipo vključevali mladinci, omenjeni v zgornjem odstavku.
Na državnih tekmovanjih so se zelo visoko uvrščali tudi naši veterani.
Dva naša člana, Slavko Jurak v kategoriji nad 60 let in Franc Bradan v kategoriji nad 70 let, sta bila člana državne reprezentance na svetovnih prvenstvih za veterane. Ob tem je bil Slavko Jurak državni prvak v kategoriji nad 60 let, Franc Bradan pa trikratni državni prvak v kategoriji nad 70 let. Pomembno vlogo v veteranski ekipi ŽTK Maribor je odigral naš član Branko Javornik.
Ponovni zagon tekmovalnega tenisa na nivoju osnovnošolcev se je začel v letu 2013 z organizacijo nekaterih tekmovanj. Uspešno tekmovalno pot je začela skupina najboljših Bistričanov Rocco Bukovec, Liam Lugarič, Mark Laubič, Mark Bečirovič Novak, ki nadaljuje svojo pot v ŽTK Maribor, kjer se po letu 2021 uvrščajo med najboljše v državnem merilu.
Posebno uspešna na tekmovalni poti je bila članica kluba Nastja Kolar, ki je leta 2007 na enem najmočnejših evropskih turnirjev mladink do 14 let BNP PARIBAS CUP v Parizu osvojila 2. mesto.

V novejšem obdobju sta zelo dobre rezultate na državnem nivoju dosegali Hana Bečirovič Novak in Noka Jurič. Pri nas in tudi pod vodstvom naših trenerjev je trenirala Ela Plošnik, prve korake v tenisu je v Slovenski Bistrici naredila tudi Tamara Zidanšek (trener Luka Dragič).

Najboljši bistriški tenisač v članski konkurenci pa je bil Anže Kapun, ki je osvojil več državnih naslovov, vendar za ekipo ŽTK Maribor, saj vsi naši najboljši igralci nadaljujejo tekmovalno pot v tem klubu.

TENIS ZA VSA STAROSTNA OBDOBJA

V klubu imamo več kot 300 članov, med temi je približno 10 predšolskih otrok, toliko pa je tudi aktivnih igralk in igralcev, ki imajo preko 80 let.

Klub upravlja z osmimi peščeni igrišči in dvema igriščema z umetno podlago na dveh lokacijah in s spremljajočima sanitarnima objektoma.

Osnovnošolci 20 €
Dijaki, študenti 45 €
Zaposleni/-e in upokojenci/-ke 100 €
Ženske in moški nad 80 let 20 €

 

S tem so dani pogoji za aktivno vključitev v teniško igro vsem skupinam občanov od malčkov do veteranov, od tekmovalcev do nedeljskih rekreativcev.
Tako je od začetnih 50 članov v letu 1983 v letih med 1990 in 2000 skupno število članov naraslo na okrog 200, po letu 2007 močno preseglo številko 200 in v letu 2021 celo 300.
Veliko število članov vzdržujemo ob naraščanju popularnosti tenisa tudi z zelo primernimi cenami igranja, ki se kljub visoki inflaciji niso spremenile od leta 2022.

ZANIMIVOST – V GRADU JE BILO TENIŠKO IGRIŠČE ŽE LETA 1900

Pred 100 leti so tenis lahko igrali samo grofje, ljubljanski župan, … , danes ga lahko igra vsak.

Po podatkih arhiva RS je bilo 3. 6. 1900 v bistriškem grajskem kompleksu urejeno igrišče na lokaciji, kjer so igrišča v gradu še danes.
V digitalni knjižnici Slovenije obstaja slika igrišča iz leta 1920, temeljito je bilo igrišče obnovljeno leta 1939, izvajalec SSK BRANIK. Igrišča so se spominjali starejši člani našega kluba. Kmalu po vojni je bilo igrišče opuščeno.

Slovenski pisatelj in tudi ljubljanski župan Ivan Tavčar je bil prvi Slovenec, ki je zgradil teniško igrišče. Leta 1897 ga je postavil na svojem posestvu v Poljanski dolini. Tudi sam je igral tenis in užival v teniški igri.
Samo tri leta kasneje so zgradili igrišče za tenis tudi na grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici.

vir http://www.tenisportal.si/vec-o-tenisu/zgodovina-tenisa