Nastanek in razvoj kluba

Pregled po letih

7. aprila 1982 se je sestal iniciativni odbor za ureditev zadnjega grajskega dvorišča gradu Slovenska Bistrica za izgradnjo teniških igrišč. Glede na to, da so se igrišča locirala  v spomeniško zaščiten  objekt, se je v koncept ureditve vključeval Zavod za spomeniško varstvo. Ob pripravi igralnih površin in travnatega ozadja,  se je delno saniralo še grajsko obzidje, v pritličju stolpa pa uredilo klubsko sobo in sanitarije.

Finančno so izgradnjo objekta podprla večina takratnih podjetij in več obrtnikov, dela, ki strokovno niso bila zelo zahtevna, pa so skoraj v celoti opravili s prostovoljnim delom bodoči člani kluba. Po ocenah mnogih obiskovalcev smo Slovenski Bistrici dali čudovit športni objekt.

Teniška igra se je v Slovenski Bistrici »prijela«. Za otvoritev smo gledali zanimiv dvoboj Pavleta Jagodiča z Francem Bradanom, sodil pa je Slavko Lešnik.

Tenisači smo se najprej organizirali kot sekcija v odbojkarski klub. Zanimanje za tenis je naraščalo in članstvo se je po dveh letih igranja na igriščih v gradu bližalo številki 100.

Zato smo ustanovili samostojni klub, ki je bil 8. maja 1984 registriral kot društvo z imenom Teniški klub Slovenska Bistrica.

Da bi omogočili več igranja smo leta 1984 (na enak način kot igrišča), v gradu namestili še reflektorje, ki so posebno v poletnih mesecih podaljšali igralni čas.

Ob nadaljnjem naraščanju števila članov je dozorela ideja in v športnem parku smo ponovno s prispevki bistriških podjetij in podjetnikov ter s prostovoljnim delom, tokrat že številnega članstva v letu 1990 zgradili šest novih igrišč, nekoliko pozneje pa uredili še spremljajoči objekt in razsvetljavo.

S tem so bili dani pogoji za aktivno vključitev v teniško igro vsem skupinam občanov od malčkov do veteranov, od tekmovalcev do nedeljskih rekreativcev. V letih med 1990 in 2000 je bilo stalno članstvo okrog 250, po letu 2001 pa je število članov ustalilo na približno  160. Po letu 2008 je pričelo ponovno naraščati in se je gibalo med 220 in 260.

Seznam zaslužnih za nastanek in razvoj kluba je precej dolg in  je naštevanje samo nekaterih lahko krivično. Med pobudniki  izgradnje in dodelitve lokacije v gradu je bil Mihael Spindler, najaktivnejši de.medadvice.net člani  pa Viktor Maček, Gvido Smolar, Ivo Fišinger, Franc Bradan in Slavko Jurak. Prvi predsednik sekcije je bil Franc Bukovec. Predsednik kluba v obdobju 1984-2000 je bil Slavko Jemenšek, predsednik v obdobju 2000-2004 pa Slavko Jurak. Leta 2004 je vodenje kluba, kot predsednik prevzel Mirko Cvahte, leta 2008 pa je predsednik postal Jože Javornik, ki je klub vodil do leta 2023. Predsedstvo kluba je leta 2023 prevzel Boris Čelan.