Pravila o uporabi teniških igrišč

Kako rezervirati?

PRAVILA O UPORABI TENIŠKIH IGRIŠČ

 1. Igrišča lahko uporabljajo člani, ki do predpisanega datuma poravnajo članarino in letno igralnino.
 2. Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso plačali članarine in letne igralnine, če plačajo igralnino za izbrani termin, pri čemer lahko najamejo le igrišča, ki 3 ure pred pričetkom termina niso rezervirana. Zasedenost igrišč lahko vidite na spletu https://tk-bistrica.sportifiq.com/ . Za najem igrišča se dogovorite z oskrbnikom igrišč (tel. 041 428 567) ali z osebjem v dvorani TEN-TOP (tel. 02 8181 977), kjer pred igranjem poravnate igralnino. Oskrbnik igrišč vpiše v rezervacijski list, da je termin prodan ter priimek plačnika.
 3. V dvorani TEN-TOP se tudi dogovorite in plačate uporabo luči.

 Rezervacija igrišč

 1. Člani kluba s plačano letno igralnino lahko rezervirajo igrišča le preko spleta. Tisti, ki sami ne morejo izvajati spletnih rezervacij, lahko v prehodnem obdobju po telefonu prosijo oskrbnika igrišč, da jim rezervira termin.
 2. Vsak član lahko rezervira igrišče skupaj z drugim članom teniškega kluba dvakrat tedensko po 90 minut, s tem da lahko drugo rezervacijo vpiše šele, ko je potekel prvi rezervirani termin. Predsednik in podpredsednik kluba imata pravico enkrat tedensko dodatno rezervirati eno igrišče za en termin.
 3. V REZERVACIJSKEM LISTU MORATA BITI VPISANA OBA IGRALCA S PRIIMKOM IN PRVO ČRKO IMENA. VPISANI MORAJO BITI TUDI VSI TEČAJI IN TRENINGI V DOGOVORU Z OSKRBNIKOM IGRIŠČ.
 4. SPLOŠNO PRAVILO, KI VELJA ZA VSA IGRIŠČA: ČE JE IGRIŠČE PET MINUT PO PRIČETKU TERMINA NEZASEDENO, GA LAHKO UPORABLJA KATERIKOKOLI ČLAN KLUBA S PORAVNANO LETNO IGRALNINO. (Igralca, ki sta rezervirala igrišče, pa ju pet minut po pričetku termina ni na igrišče, izgubita rezervacijo in igrišče postane prosto). Če je kandidatov za igranje na prostem igrišču več, imajo prednost tisti, ki želijo igrati dvojice.

Uporaba posameznih igrišč

 • IGRIŠČA ŠT. 1 DO ŠT. 5 so namenjena vsem članom kluba. Osnovnošolci lahko ta igrišča rezervirajo ob delavnikih (ponedeljek do petek) le do 16. ure.
 • IGRIŠČE ŠT. 6 je namenjeno osnovnošolcem. To igrišče lahko rezervirajo samo osnovnošolci, vendar le za igranje do 19. ure, po tej uri pa je igrišče namenjeno ostalim članom kluba.
 • IGRIŠČI ŠT. 7 in ŠT. 8 (umetna podlaga) sta namenjeni teniški šoli in tečajem po programu. Ostale proste termine lahko rezervirajo vsi igralci skladno s točkama 2 in 4.
 • IGRIŠČI V GRADU sta namenjeni vsem članom kluba, razen osnovnošolcem, za katere je namenjeno igrišče št. 6. Igrišča v gradu so med tednom odprta od 14.30 do 20.30,  v  soboto in nedeljo pa od 8.00 do 20.30.  Izven teh terminov jih lahko uporabljate le z vednostjo oskrbnika igrišč, ključ pa si lahko izposodite v dvorani TEN-TOP.
 1. Osnovnošolec lahko v paru s svojim staršem igra na kateremkoli igrišču do 19. ure.

 Red na igriščih in vzdrževanje

     9.  Vstop na igrišča je dovoljen samo z ustreznimi teniškimi copati (pravilen profil podplatov).
10. VSI IGRALCI MORAJO PO KONČANEM IGRANJU UREDITI IGRIŠČE:

 • S STRGALOM PORAVNATI VSE NERAVNINE NA IGRIŠČU IN OKROG IGRIŠČA,
 • PREVLEČI IGRIŠČE Z VLEČKO,
 • ČE JE IGRIŠČE SUHO, GA JE TREBA PRED PRIČETKOM IGRANJA POŠKROPITI.

Ne glede na dolžino igranja se morajo igrišča urediti po vsakem terminu (po 90 minutah).

 1. Na igriščih je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač, preklinjanje, glasno govorjenje, povzročanje hrupa itd. Prav tako mora biti red in mir tudi ob igriščih.
 2. Na izvajanje pravil naj igralce opozarjajo vsi člani kluba, večje nepravilnosti pa je potrebno javiti oskrbniku igrišč in članom upravnega odbora. ČLANE KLUBA PROSIMO, DA VSE PRIPOMBE NA DELO KLUBA IN PREDLOGE ZA IZBOLJŠAVE PISNO SPOROČIJO UPRAVNEMU ODBORU, KI BO NA VSAKO PRIPOMBO PISNO ODGOVORIL. PRIPOMBE ODDAJTE V NABIRALNIK NA NOVIH IGRIŠČIH.

Pravila je sprejel upravni  odbor kluba                                                         Predsednik kluba
marca  2009 ter dopolnil marca 2010 in maja 2020                                     Jože Javornik