Rezervacija igrišč

Kako rezervirati?

Rezervacija igrišča se izvede na rezervacijskem listu, kateri se nahaja v TEN TOP-u, Igrišča lahko rezervirajo člani, ki do predpisanega datuma poravnajo članarino. Vsak član lahko rezervira igrišče skupaj z drugim članom teniškega kluba dvakrat tedensko po 90 minut (peščena igrišča) ali 60 minut (igrišča z umetno podlago), s tem da drugo rezervacijo lahko vpiše šele, ko je potekel prvi rezervirani termin.

V REZERVACIJSKEM LISTU MORATA BITI ČITLJIVO S TISKANIMI ČRKAMI VPISANA OBA IGRALCA S PRIIMKOM IN PRVO ČRKO IMENA. VPISANI MORAJO BITI TUDI VSI TEČAJI IN TRENINGI V DOGOVORU Z OSKRBNIKOM IGRIŠČ.

Rezervacijski listi se zamenjujejo v nedeljo ob 19. uri.

Igrišča lahko uporabljajo člani, ki do predpisanega datuma poravnajo članarino. Igrišča lahko uporabljajo tudi nečlani, če plačajo igralnino. Za najem igrišča se dogovorite z osebjem v dvorani TEN-TOP, kjer pred igranjem poravnate igralnino. V dvorani TEN-TOP se tudi dogovorite in plačate za uporabo reflektorjev.

IGRIŠČA ŠT. 1 DO ŠT. 5 so namenjena vsem članom kluba. Osnovnošolci lahko ta igrišča rezervirajo ob delavnikih le do 16. ure, v soboto in nedeljo pa jih ne morejo rezervirati.

IGRIŠČE ŠT. 6 je namenjeno osnovnošolcem. To igrišče lahko rezervirajo le osnovnošolci, vendar le za igranje do 19. ure, po tej uri pa so namenjena vsem članom kluba.

IGRIŠČI ŠT. 7 in 8 (umetna podlaga) sta namenjeni teniški šoli in tečajem po programu.

Ostali prosti termini: Igrišče 7 lahko rezervirajo člani kluba skladno s točko 4; Igrišče 8 je namenjeno prodaji nečlanom vsak dan od 19. do 22. ure in v vseh ostalih prostih terminih.

IGRIŠČA V GRADU so namenjena vsem članom kluba, razen osnovnošolcem, za katere je namenjeno igrišče št. 6. Igrišča v gradu so med tednom odprta od 14.30 do 20.30, v soboto in nedeljo pa od 8.00 do 20.30.

Izven teh terminov jih lahko uporabljate le z vednostjo oskrbnika igrišč, ključ pa si lahko izposodite v dvorani TEN-TOP. Osnovnošolec lahko v paru s svojim staršem igra na kateremkoli igrišču.