Red na igriščih in vzdrževanje

  1. Vstop na igrišča je dovoljen samo z ustreznimi teniškimi copati (pravilen profil podplatov).
  2. VSI IGRALCI MORAJO PO KONČANEM IGRANJU UREDITI IGRIŠČE:

Ne glede na dolžino igranja se morajo igrišča urediti po vsakem terminu (po 90 minutah oz. 60 minutah ).

  1. Na igriščih je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač, preklinjanje, glasno govorjenje, povzročanje hrupa itd.
    Prav tako mora biti red in mir tudi ob igriščih.

Na izvajanje pravil naj igralce opozarjajo vsi člani kluba, večje nepravilnosti pa je potrebno javiti oskrbniku igrišč in članom upravnega odbora. ČLANE KLUBA PROSIMO, DA VSE PRIPOMBE NA DELO KLUBA IN PREDLOGE ZA IZBOLJŠAVE PISNO SPOROČIJO UPRAVNEMU ODBORU, KI BO NA VSAKO PRIPOMBO PISNO ODGOVORIL. PRIPOMBE ODDAJTE V NABIRALNIK NA NOVIH IGRIŠČIH.