Cenik

SKLEP UPRAVNEGA ODBORA TK SLOVENSKA BISTRICA z dne 14.3.2022

Igranje tenisa na teniških igriščih, ki jih upravlja Teniški klub Slovenska Bistrica je dovoljeno prvenstveno članom Teniškega kluba Slovenska Bistrica, v skladu s pravili o uporabi teniških igrišč.  

Član TK Slovenska Bistrica postane vsak, ki plača članarino, izpolni pristopno izjavo in da soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Obrazec najdete na spletni strani http://tenisklub-bistrica.si/aktualni-dogodki/clanarina-in-igralnina/ ali ga zahtevajte na mail info@tenisklub-bistrica.eu) 

* OPOMBA: Čani/članice, ki so v tekočem letu stari 80 let ali več in so bili člani našega kluba 10 let ali več, so oproščeni plačila igralnine.

**   Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso plačali članarine in letne igralnine, če plačajo igralnino za izbrani termin, pri čemer lahko najamejo le igrišča, ki 3 ure pred pričetkom termina niso rezervirana.

Zasedenost igrišč lahko vidite na spletu https://tk-bistrica.sportifiq.com/  . Za najem igrišča se dogovorite z oskrbnikom igrišč (tel. 041 428 567) ali z osebjem v dvorani TEN-TOP (tel. 02 8181 977), kjer pred igranjem poravnate igralnino.

Pravila o uporabi igrišč so na klubski spletni strani  http://tenisklub-bistrica.si/rezervacija-igrisc/

ČLANARINA IN IGRALNINA  SE PLAČA NA TRR Teniškega kluba Slov. Bistrica štev. SI56 6100 0001 0764 437, ter navede ime in priimek osebe, za katero se plačuje.
Dosedanji člani poravnajo članarino in igralnino do 30. aprila tekočega leta, po tem roku nimajo več pravice do rezervacije igrišča, dokler ni poravnana članarina in igralnina.