Cenik

SKLEP UPRAVNEGA ODBORA TK SLOVENSKA BISTRICA z dne 14.3.2022

Igranje tenisa na teniških igriščih, ki jih upravlja Teniški klub Slovenska Bistrica je dovoljeno prvenstveno članom Teniškega kluba Slovenska Bistrica, v skladu s pravili o uporabi teniških igrišč.  

Član TK Slovenska Bistrica postane vsak, ki plača članarino, izpolni pristopno izjavo in da soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Obrazec najdete na spletni strani http://tenisklub-bistrica.si/aktualni-dogodki/clanarina-in-igralnina/ ali ga zahtevajte na mail info@tenisklub-bistrica.eu) 

* OPOMBA: Teniški klub Sl. Bistrica je moral po odločbi Finančnega inšpektorata RS z dne 15.2.2022 plačati globo 1500 € zaradi kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spola. Zato je upravni odbor kluba moral za leto 2022 izenačiti igralnine žensk in moških.
**   Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso plačali članarine in letne igralnine, če plačajo igralnino za izbrani termin, pri čemer lahko najamejo le igrišča, ki 3 ure pred pričetkom termina niso rezervirana.

Zasedenost igrišč lahko vidite na spletu https://tk-bistrica.sportifiq.com/  . Za najem igrišča se dogovorite z oskrbnikom igrišč (tel. 041 428 567) ali z osebjem v dvorani TEN-TOP (tel. 02 8181 977), kjer pred igranjem poravnate igralnino.

Pravila o uporabi igrišč so na klubski spletni strani  http://tenisklub-bistrica.si/rezervacija-igrisc/

ČLANARINA IN IGRALNINA  SE PLAČA NA TRR Teniškega kluba Slov. Bistrica štev. SI56 6100 0001 0764 437, ter navede ime in priimek osebe, za katero se plačuje.
Dosedanji člani poravnajo članarino in igralnino do 30. aprila tekočega leta, po tem roku nimajo več pravice do rezervacije igrišča, dokler ni poravnana članarina in igralnina.