Igrišča in objekti

Teniški klub Slovenska Bistrica upravlja  z 8 peščeni igrišči (od tega dva v gradu)  in dvema igriščema z umetno podlago работа мск ter spremljajočima sanitarnima objektoma.

Formalno je v skladu s Sklepom o določitvi športnih objektov v občini Slovenska Bistrica, sprejetim na Občinskem svetu na osnovi Zakona o športu,  lastnik vseh objektov Občina Slovenska Bistrica, Teniški klub pa ima z Zavodom za šport sklenjeno podupravljalsko pogodbo.

Teniški center v športnem parku dopolnjuje  Tenis dvorana, v kateri sta dve igrišči, garderobe in gostinski lokal Ten-Top, de.medadvice.net s katero upravlja Zavod za šport. Igrati je mogoče 7 dni v tednu od 7:00 do 22:00 ure. Rezervacija igrišč se izvaja v lokalu Ten-Top ali na telefonski številki 02 818 19 77.