Igrišča in objekti

Teniški klub Slovenska Bistrica razpolaga z 9 peščeni igrišči na dveh lokacijah in spremljajočima sanitarnima objektoma. Formalno je v skladu s Sklepom o določitvi športnih objektov v občini Slovenska Bistrica, sprejetim na Občinskem svetu na osnovi Zakona o športu,  lastnik vseh objektov Občina Slovenska Bistrica, Teniški klub pa ima z Zavodom za šport sklenjeno podupravljalsko pogodbo.