TENIŠKA ŠOLA

Že od začetka delovanja teniškega kluba se je posebna pozornost namenjala pionirjem.

Pridružili so se članom teniškega kluba  s simbolično članarino, imeli so posebne termine igranja. Usposobili pa smo tudi nekaj vaditeljev tenisa,  da so lahko bili prvi teniški koraki pravilni in tako postavljeni temelji za uspešno igranje tenisa v klubu.

V letu 2006 se je na nivoju pionirjev začelo sodelovanje z najuspešnejšim slovenskim teniškim klubom ŽTK Maribor s skupno teniško šolo, ki je delovala na naših igriščih in s pomočjo vaditeljev ŽTK.

Od leta 2010 naprej vodi teniško šolo po dogovoru s TK Slovenska Bistrica s svojo družbo Anže Kapun.

VEČ INFORMACIJ O TENIŠKI ŠOLI