22. marec, 2019  

Članarina in igralnina za leto 2022

Članarina in igralnina za leto 2022

Drage članice in člani Teniškega kluba Slovenska Bistrica,
igrišča za novo sezono se pripravljajo, igranje bo mogoče takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Članarino, poravnajte do začetka igranja, oziroma najkasneje do 30. aprila tekočega leta,
na naš TRR pri Delavski Hranilnici d.d. : SI56 6100 0001 0764 437.
Na plačilnem nalogu navedite ime in priimek osebe za katero plačujete članarino.
Sklic za nakazilo je SI00 – 2022 ali tista številka, ki ste jo prejeli po mailu.

* OPOMBA: Teniški klub Sl. Bistrica je moral po odločbi Tržnega inšpektorata RS z dne 15.2.2022 plačati globo 1500 € zaradi kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spola. Zato je upravni odbor kluba moral za leto 2022 izenačiti igralnine žensk in moških.
**   Igrišča lahko uporabljajo tudi igralci, ki niso plačali članarine in letne igralnine, če plačajo igralnino za izbrani termin, pri čemer lahko najamejo le igrišča, ki 3 ure pred pričetkom termina niso rezervirana.

Novi člani prenesite in izpolnite pristopno izjavo ter izpolnjeno pošljite na mail info@tenisklub-bistrica.eu ali oddajte v tenis klubu.
Pristopna izjava Teniški klub Slov. Bistrica

Po plačilu članarine opravite registracijo na spletni aplikaciji za rezervacije terminov in igrišč.
Prosimo, da se seznanite s Pravili o rezervaciji in uporabi teniških igrišč in jih v celoti upoštevate.
Pravila o uporabi igrišč

Želimo vam obilo teniških užitkov na igriščih TK Slovenska Bistrica.

 

 

Sorodni